Table 2: Percentage IFA supplements received during ANC visits among pregant women (aged 15-49), by states in India, 2012-13.

State Zero ANC Visit <3 ANC Visits ≥3 ANC Visits
Number of IFA Supplements Received
<100 ≥100 N <100 ≥100 N <100 ≥100 N
Himachal Pradesh 13.2 28.1 415 20.8 50.4 198 17.9 65.8 849
Panjab 6.4 3.1 2001 27.9 23.2 1266 29.1 36.8 4447
Chhattisgarh 0.0 0.0 33 14.3 30.4 43 22.6 42.9 202
Haryana 3.6 6.2 3374 32.5 25.5 1306 33.9 34.9 3797
Sikkim 5.5 7.5 94 37.4 43.4 53 26.4 69.0 813
Arunachal Pradesh 4.5 3.2 2019 60.8 15.7 563 62.0 24.7 2007
Nagaland 3.1 1.3 841 67.0 9.3 144 55.2 27.3 352
Manipur 7.9 3.2 732 61.8 13.6 232 52.9 36.8 1524
Mizoram 14.4 19.6 800 39.0 31.5 233 29.7 56.7 1656
Tripura 7.1 4.2 239 43.1 43.7 194 66.9 27.9 765
Meghalaya 14.4 16.1 788 52.7 24.9 132 38.9 51.6 765
West Bengal 17.7 22.9 531 58.9 24.0 726 48.6 42.7 5455
Maharashtra 11.1 17.1 1702 40.8 21.4 1122 38.1 41.1 9889
Andhra Pradesh 26.5 13.8 322 52.1 29.6 315 45.9 42.2 3408
Karnataka 3.7 7.5 973 45.8 6.7 719 41.2 43.9 10639
Goa 25.4 49.2 41 0.0 100.0 1 21.4 71.8 439
Kerala 16.7 22.0 352 34.4 55.8 44 19.7 73.6 2410
Tamil Nadu 25.8 12.2 2005 47.2 34.2 480 39.8 50.4 6105
Pondicherry 10.4 35.5 365 53.3 36.8 74 29.9 59.1 748
Andaman and Nicobar 24.5 35.3 37 100.0 0.0 3 38.9 57.1 387
Telangana 29.6 17.2 409 62.3 25.1 191 43.4 44.3 2367

Note: N-Number of Women; ANC-Ante -Natal Care.