Table 1: Drug Encapsulation (Load) Efficiency

Particle Types Yield, % Load Efficiency, % Drug/Polymer, % Particle Size, ┬Ám
PLGA-A* 74 95.4 1.6 0.2-1
PLGA-HiA 80 96.4 12.9 < 1
PEGLA15-A 99 93.6 1.9 2-10
PEGLA55-A 24 NA 2.0 < 1

* A represents bevacizumab.